Sections
Body

Afhankelijk van de resultaten van de zichtinspectie en het advies van de specialist wordt er gekozen voor een van de vier onderstaande technieken.

Titel

Enkelvoudige Oppervlakbehandeling

Body

Een enkelvoudige oppervlakbehandeling bestaat uit één laag bindmiddel en één laag steenslag. Toepassing: als conserverende laag op asfaltverhardingen die nog in relatief goede staat verkeren. Ook voor toepassing in de bebouwde kom of bijvoorbeeld voor fietspaden.

-       Schoonmaken verhardingsoppervlak met wegdekreiniger
-       Sproeien bitumenemulsie ca. 1,75 kg/m2
-       Afstrooien met gebroken steenslag 4-8 mm ca. 13 kg/m2
-       Walsen met een bandenwals
-       Na paar dagen overtollige steenslag afzuigen

Paden sproeien

Titel

Nagestrooide oppervlakbehandeling

Body

Een nagestrooide oppervlakbehandeling bestaat uit één laag bindmiddel en één laag open gestrooide grove steenslag die wordt dicht gestrooid met een laag fijnere steenslag.

Toepassing: als grotere conservering van bestaande asfaltverhardingen zonder dat geluidsnormen worden overschreden. Door het geheel na te strooien met fijnere steenslag ontstaat een fijne textuur.

-       Schoonmaken verhardingsoppervlak/asfalt met wegdekreiniger
-       Sproeien bitumenemulsie ca. 1,75 kg/m2
-       Afstrooien met gebroken steenslag 4-8 mm ca. 10 kg/m2
-       Direct nastrooien met gebroken steenslag 2-6 mm ca. 5 kg/m2
-       Walsen met een bandenwals
-       Na paar dagen verwijderen overtollige steenslag

Titel

Dubbele oppervlakbehandeling

Body

Een dubbele oppervlakbehandeling bestaat uit twee oppervlakbehandelingen, dus twee lagen bindmiddel en twee lagen steenslag. Toepassing: op asfaltverhardingen met een behoorlijke schade. Bijvoorbeeld lichte scheurvorming en verregaande rafeling.

Strooien

-       Schoonmaken verhardingsoppervlak/asfalt met wegdekreiniger
-       Sproeien bitumenemulsie ca. 1,4 kg/m2
-       Afstrooien met gebroken steenslag 4-8 mm ca. 10 kg/m2
-       Sproeien bitumenemulsie ca. 1,8 kg/m2
-       Afstrooien met gebroken steenslag 4-8 mm ca. 13 kg/m2
-       Walsen met een bandenwals
-       Na paar dagen afzuigen overtollige steenslag

Titel

Oppervlakbehandeling + EAB

Body

-       Schoonmaken verhardingsoppervlak/asfalt met wegdekreiniger
-       Sproeien bitumenemulsie ca. 1,6 tot 1,8 kg/m2
-       Afstrooien met gebroken steenslag 4-8 mm ca. 13 kg/m2
-       Walsen met een bandenwals
-       Na ca. 1 week overtollige steenslag afzuigen
-       Direct daarna aanbrengen Emulsie Asfalt Beton (EAB) 0-3 of 0-5 mm

Titel

Shortlist van goedgekeurde steenslag

Body

Voor de hechting van de steenslag is het essentieel dat de stenen op de juiste wijze gebroken zijn. Ze krijgen daardoor de hoekige vorm waarmee de stenen goed kunnen penetreren in de bitumen sproeilaag. Bovendien grijpen de stenen goed in elkaar waardoor ze vastliggen. Resultaat: geen loslatende stenen, geen overlast voor verkeer en omwonenden. 

De aangesloten bedrijven verplichten zich tot een streng beleid ten aanzien van het stofgehalte in de steenslag. Volgens de CE markering mag die 1% zijn. 1,49 % is afgerond op hele cijfers ook 1%, dit is 49% stof meer dan dat aangesloten bedrijven toestaan. Dat is bij de aangesloten bedrijven niet mogelijk. Zij leggen zichzelf de norm op van MAXIMAAL 1,0%. Minder stof betekent, betere hechting en dus een beter resultaat. Deze zelfregulerende norm verhoogt de kwaliteit aanzienlijk. Het oppervlakbehandeling is veel langer in een goede staat.

Bovenstaande technieken zijn zeer specialistisch. We raden opdrachtgevers aan contact op te nemen met een van de aangesloten bedrijven. Elk project heeft zijn specifieke uitdagingen en omstandigheden. Voorkom onaangename verrassingen. Laat u voorlichten. U heeft er jaren profijt van. Bel 079 – 325 21 60 of mail [email protected].